18-20 February 2020

International exhibition of effective animal husbandry and poultry breeding

Places of interest

Kyivo-Pecherska Lavra
Address: 25 Yanvarskogo Vosstaniya str
http:// www.lavra.kiev.ua


State Museum of Ukrainian Decorative Folk Art
Address: 21 Ivana Mazepa st.

St. Sophia Cathedral
Аddress: 24 Vladimirskaya str.
http:// n.sophiakievska.org

St. Andrew Cathedral
Аddress: 23 Аndreevskiy spusk

Golden Gate
Аddress: 40a Vladimirskaya str

Volodymyr Cathedral
Аddress: 20 Shevchenko boulevard

Khreschatyk
Maidan Nezalezhnosti

National Opera House
Аddress: 50 Vladimirskaya str.

Ivan Franko National Drama Theater
Аddress: 3, I. Franko square
http://www.ft.org.ua

Lesya Ukrainka Russian Drama Theater
Аddress: 5, B.Khmelnitskogo
http://www.rusdram.com.ua